אמנות החיים מהלב

אמיץ הלב והקהל הספקן

כמי שהולכת בדרך לא שגרתית במיוחד וכחלק מעבודתי, מתייעצים אתי ופונים אלי לעידוד, אנשים שרוצים לעשות שינוי, או כבר נמצאים במהלכו של שינוי. בדרך כלל זהו שינוי שבא בעקבות קריאה של הלב, והוא דורש אומץ רב; לשנות קריירה, לפתח או להוציא לעולם כישרון חבוי, לעשות שינוי ביחסים או במבנה המשפחתי. הם משתפים אותי גם בקולות של… Continue reading אמיץ הלב והקהל הספקן

אמנות החיים מהלב·כללי

אמנות החיים מהלב

ללב אין דרישות בקשתו היחידה היא שיקשיבו לו ויכבדו אותו. הלב לא מנסה לצאת בסדר, או להתקבל, או לקבל הכרה, הלב לא מבקש אישור, הוא פשוט יודע מי הוא ומה נכון עבורו. הלב רואה רק אמת ומזהה כל זיוף או שקר. הוא אינו משתמש במניפולציות ואינו נתון למניפולציות הוא משפיע ומושפע מהאמת שלו בלבד. הלב… Continue reading אמנות החיים מהלב